Bocja kubotai

19.90 

Opis

Rodzina:

Piskorzowate Cobitidae, a konkretniej Botiidae

Pochodzenie:

Pochodzi z Azji i spotykana jest głównie w Chinach

Wielkość:

Osiągają średnio około 13 cm długości ciała.

Fot. Mariusz Król – Botia kubotai

Dymorfizm płciowy:

Brak wyraźnych różnic pomiędzy samcem i samicą.

Rozmnażanie:

Brak informacji o rozmnożeniu w warunkach akwariowych.

Akwarium:

Zbiornik do hodowli tego gatunku powinien mieć minimum 120 cm długości z systematycznie podmienianą wodą o temperaturze od 22°C do 28°C. Jako dekoracji używamy wszelkiego rodzaju kamieni, korzeni, czy łupin kokosa w celu stworzenia kryjówek. Na dnie usypujemy drobny żwir, obsadzamy roślinnością (warto zadbać o to, aby posiadać również rośliny pływające).

Pokarm:

Przyjmują praktycznie każdy pokarm. Chętnie zjada ślimaki, podobnie jak np. bocja wspaniała. Dietę staramy się często urozmaicać.

Charakterystyka ogólna:

Ryby dobrze czują się w zbiornikach z dużą ilością kryjówek, które są częściowo zaciemnione. Właśnie w tym celu warto posiadać rośliny pływające. Ryby najlepiej trzymać w niewielkich grupach, ponieważ samotnie są dość agresywne. Pozostała obsada powinna być raczej podobnej wielkości. Trzymana w niewielkich stadach z reguły nie przejawia agresji w stosunku do pozostałych mieszkańców akwarium.