Garra Flavatra

12.90 

Opis

Garra flavatra posiada wydłużone, krępe ciało pokryte naprzemiennie ułożonymi żółtymi i brunatnymi pasami. Płe­twa ogo­nowa ryby jest czerwona. Gatunek ten jest bardzo łatwy do rozróżnienia dla akwarystów. Dymor­fizm pł­ciowy wystę­puje tylko w cza­sie tarła. U samców w okolicach skrzeli pojawia się wysypka tar­łowa a samice robią się nie­znacz­nie grub­sze.

W naturze Garra flavatra żywi się przeważnie glonami a w akwarium poza nimi należy podawać im pokarm suchy w pałeczkach, granulacie lub tabletkach zarówno roślinny jak i mięsny. Chętnie zjadają też pokarm mrożony i żywy, larwy owa­dów i rurecz­niki. Sporadycznie podajemy też im kawałki owoców
ni warzyw takich jak: melon, ogórek, cukinia czy szpinak.

Warunki hodowlane:
W akwa­rium należy hodo­wać stadko ryb (4-5) w któ­rym wytwa­rza się hie­rar­chia. Ryby z reguły są łagodne, jedynie gatunkom zamieszkującym przydenne partie wody mogą się spo­ra­dycz­nie narzu­cać (niegroźnie). Pre­fe­rują zbior­nik jasno oświe­tlony w którym obficie mogą rosnąć glony stanowiące ich podstawowy pokarm. Należy zapewnić tym rybom wydajną fil­tra­cję i napowietrzanie oraz lekki ruch wody. Ryby są bardzo wrażliwe na jakość wody i stopień jej zanieczyszczenia dlatego należy dokonywać częstych podmian wody (10-20%). Podłoże powinno być żwirowe z otoczakami i korzeniami jako dekoracją. Akwarium należy obsadzić dość dużą ilością roślin i dobrze natleniać. Pokrywa w akwarium jest obowiązkowa, gdyż ryby bardzo często wyskakują nawet przez niewielkie szczeliny.

Parametry wody: ph – 6,2-7,2; dGH: 5-17°n   Temperatura – 25-27°C.