Żółw wodno-lądowy – Pseudemys Nelsoni

119.00 

Opis

Pseudemys nelsoni – gatunek gada z podrzędu żółwi skryto szyjnych z rodziny żółwi błotnych.

Opis

Plastron pomarańczowy lub czerwony, z wiekiem blaknie. Na karapaksie u młodych żółwików zauważalny kil, u starszych osobników zanika. Rysunek na karapaksie bardzo kontrastowy. Skóra ciemna z żółtymi pasami wzdłuż kończyn, ogona i szyi. Przypuszcza się, że osiągają wiek do 40 lat.

Rozmiary

U tego gatunku występuje dymorfizm płciowy. Samice są znacznie większe od samców i osiągają do 30 cm na wolności w akwariach zazwyczaj nie przekracza 10cm

Biotop

Bagna, moczary, wolno płynące rzeki o mulistym dnie.

Pokarm

Gatunek wszystkożerny. Rośliny wodne, wodne bezkręgowce.